Module 5:

WORD EEN VOORVECHTER TEGEN
PLASTIC

2 Lessen

Engels, Spaans, Frans, Nederlands

Milieucampagne

7-11 jaar oud

50 minuten per les

Module samenvatting:

Kinderen zullen milieucampagnes verkennen en creëren om pleitbezorging te bevorderen in hun lokale gemeenschappen.

Module doelstellingen:

  • Begrijpen wat een milieucampagne is en hoe het de houding van mensen ten opzichte van het milieu kan uitdagen en veranderen.
  • De belangrijkste kenmerken van milieucampagnes identificeren en erkennen
  • Een milieucampagne gericht op plastic creëren (het kan een korte film, kunstinstallatie, advertentie, poster, brief aan de overheid zijn) om bewustwording te verspreiden over de schade van plastic in het milieu en actie tegen het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik.

Wat zit erin?

  • Lesplan
  • Werkbladen en activiteiten
  • Leraren Powerpoint
Scroll naar boven

Welcome Back

Everything is where you left it.